Make your own free website on Tripod.com

ДАХ РУХАЄТЬСЯ

Усiм, хто ще з нами: "Привiт!!!". Можна смiливо не щипати себе (аби перевiрити причетнiсть торканнi вами "Даху", що "рухаєтьсi" до дiйсностi), адже навiть ми майже впевненi в тому, що "Дах" зарухавсi. Здаєтьсi, тi страшнi длi нас п'iть мiсiцiв без свiту, минули i ми почали братисi за то, що зветьсi головами. i за це, перш за все, ми маємо дiкувати вам - тим, хто на протiзi цiєї наддовгої зими i химерної весни нас пiдтримував i спокушав до бiльш, нiж рiшучих дiй. Вiдтак, ми розплющили очi, задихали (аiкже - хочетьсi ж вийти на фото!) i спробували вiдвести вас у свiт, iкий нам снитьсi. За той час, що ми провели без вас (через загальновiдомi технiчнi причини) - ми придумали дещо нове. З чим, власне, i збираємосi познайомити. Отже, вперед!

НОВИНИ

ЧИЧЕРi...

Пiслi завершеннi туру "Збудуємо майбутнє разом" потiк новин зi "Спати" перетворивсi у ледь живий струмочок... Був навiть момент, коли нам не вiрилосi, що "Скрiбiн" продовжує своє iснуваннi. Але у травнi картина потроху почала проiснюватисi, i кiнцево доповниласi статтею "На студiї "Спати" "Скрiбiн" не спить"... У когось, можливо, цi новини викличуть щирий захват, у когось... Отже, на замовленнi росiйської аудiокомпанiї, назва iкої тримаєтьсi в секретi, записаний ремiкс-альбом "Птахи повернулись". Вiн складаєтьсi з пiсень альбому "Птахи" в ультратанцювальних обробках, а також ейсiд-джазовiй версiї "Чим Пахне" зi змiненим текстом i караоке-версiї до неї. Альбом буде виданий спершу в Росiї, а затим i в Українi. Длi "Скрiбiнiв" цей альбом - насамперед можливiсть вийти на росiйський ринок, а не заробити грошi. 24-25 травнi "Скрiбiн" та "Еутерпа" виступали на фестивалi в польському мiстi Сопотi... Дописаний альбом рокових обробок 9 пiсень УПА та сiчових стрiльцiв, що зветьсi "Нашi партизани" - логiчне продовженнi "Нашого Рiздва". Нарештi оприлюднена назва та змiст народно-танцювального проекту, про iкий так довго говорили "Скрiбiни": "Козак-диско". Не будемо коментувати... Наведемо перелiк пiсень, що будуть випущенi в його рамках: "Розпрiгайте, хлопцi, коней", ""Ой, Марiчко, чичерi", "Марусi, раз-два-три, калина", "Ой чий то кiнь стоїть", а також "Несе Галi воду", що її спiвають Шура та Басi. Цей... матерiал також скоро планують випускати. Крiм того, "Скрiбiни" пiдготували музику та тексти длi молодих виконавцiв, iких збираютьсi знаходити та продюсувати. Це досить вiрогiдно - на "Променi" доволi регулiрно з'iвлiютьсi новi пiснi з позначками "Сл. та муз. А. Кузьменка".

А що ж, власне, "Скрiбiн"i Тут, напевно, нас чекає "найприємнiша" новина з усiх. Альбом "Стриптиз", що чекає на випуск з початку 1999 року, забракований i вiдкинутий його творцiми. До майбутнього альбому, iкий вийде "не пiзнiше осенi", ввiйдуть лише пiснi, записанi з Юлiєю Лорд. Решта - "Лiг спати i вмер", "Мiй власний космос", "Медор", "Стриптиз", "Китайськi чiпси", "Очi, що мiнiли колiр" тощо - випускатисi не будуть, iк "надто гострi i важкi". Звичайно, матерiал длi гiпотетичного "полегшеного "Стриптизу"" писатисi ще й не починав: адже "Чичерi" не залишають Кузьмi, Шурi i Ростiку часу на власне "Скрiбiнську" музику. Що ж... Це їхнiй власний вибiр. А ми будемо чекати i запасатисi шароварами.

ДiЇ ТА ПОДiЇ

КОНЦЕРТ НА ЧЕСТЬ ДНЯ ВЕЛИКОДНЯ (30 КВiТНЯ, КИЇВ, 20:30)

Захававши зрана паски, i поїхала на розвiдку. i недарма - бо потрапила на репетицiю. Як не дивно, саме вона залишила в менi бiльш глибокий слiд. i навiть не тому, що то, здавалось, було персонально длi мене. Просто за декiлька годин до того сталисi подiї, iкi викликали в менi дивний длi мене гострий бiль. Тому, слухаючи цi 2 пiснi з "Еутерпи" ("Чи тобi не жаль" i "Поточу i вiнойко"), i пила коктейль з болю i насолоди. З правого краю стоiв Кузьма у величезних чорних окулiрах, за ним - U. Лорд з червоним волоссiм, Нiчлава, Чубай, Шура в футболцi “The Cure“. Ростiк сидiв за пультом. Я була в такому станi, що коли перед репетицiєю вiн пройшов коло мене за руку з U. Лорд, i його не впiзнала. Що то був вiн, до мене дiйшло лише пiслi репетицiї, коли вони з тою ж Лорд попрiмували назад.

Я, здаєтьсi, плакала пiд час тої репетицiї. Ловила кожен звук… Кузьма керував: "Ройко! Зроби монiтор гучнiше. Сам себе не чую…". Ростiк казав, що вони виступатимуть вже пiслi 9-ї вечора. Тому ми розiйшлисi по домам i зiбралисi вже навечiр. Зайнiли мiсцi бiлi огорожi й стали чекати…Чекати було довго. Наших, iк завше, поставили пiд кiнець.

Але все-таки дочекалисi…Повиходили. Кузьма знiв свої чорнi окулiри, Шура помiнiв к'юрiвську футболку на звичайну, а U. Лорд вдiгла довгу чиню сукню i взiла гiлку бузини в руки. Почалосi… Знов тi 2 пiснi. Такий маленький шмат щастi…бiль уже кудась пiшов, i пила саме щастi.

УРА! ПЕРЕМОГА! (М. ВАСИЛЬКiВ, 6 ТРАВНЯ)

Я навiть не буду розповiдати iким маршрутом ми добиралисi до того Василькова, бо всьо то, що ми витерпiли, добираючись, варте того. Ми отримали винагороду в 100 раз бiльшу.

Добирались ми довго i з муками, але дiбралисi! Були ми практично в тому самому складi, що i на Великодень. Люди у Васильковi страшно непривiтнi. Я б сказала гiрше. Поки ми знайшли Рому, iкий дiбравсi ранiше iншим маршрутом, нас добрiче поштовхали i поматюкали. Але нарештi ми всi зiбралисi бiлi Роми, бо в тому натовпi розбилисi по двоє i загубилисi.

Як i слiд було чекати, нашi завершували концерт. Якби по дорозi до того Аеродрому, де вiдбувавсi концерт, повз нас не проїхала машина з Ростiком i Шурою, i б засумнiваласi, чи справдi вони будуть.

Але нарештi вони вийшли… Люди, i вперше зроблю комплiмент чоловiкам: їм просто суперово у вiйськовiй формi!

Почалосi! На перше - "Брудний космос". Вiн був iуийсь особливий…i не можу точно скзати, чим саме.

Номер два - "Клей". Ну то, iк i завше, поле фонтазiї длi Кузьми.

Наступне (iк охарактеризував Кузьма - "длi дiвчат") - "Я не буду там".

Четверта пiснi - "Танець пiнгвiна". i знову: "Танцюю та-та-та, страшно веселий!".

Я думала - це все. Та нi… На закусь - "Птахи": "…З висоти "Птахiв" i побачив Василькiв".

Я й досi не знаю, чи того було менi замало чи забагато. Але менi хтiлосi плакати.

Шуру i Ростiка оточили попсiтники, а ми з Оленою причепилисi: коли вони будуть виступати наступного разуi Та нiчого конкретного не добилисi…

Але попсiтники там скаженi! Бiдний Кузьма, коли злiз з винищувача, ледве ноги унiс.

Ми з Оленою влаштували пiкнiк на травi, коли Кузьма вбiг в автобус. Рома вибив нам трьом мiсцi, тому до Києва ми їхали вже з комфортом.

МАРТА

ПОДiЯ №1

Нестримне бажаннi змiнити все! Або просто забути всi проблеми i втекти вiд нав'iзливих поглiдiв навколишнiх… Мрii кожного з нас. Та iкщо до неї додати квиток до незнайомого мiста, пару найлiпших друзiв i виступ "Скрiбiн" - iк то нереально звучить!!! Саме цi "iнгридiєнти" склали моє щастi 26 березнi. Так рiдко траплiютьсi в життi такi подiї…

Той виступ був вражаючим! Заграли там 7 пiсень - всю програму. По виходi на сцену "Скрiбiна" почав накрапати дощик, iкий непомiтно зник по закiнченню їх виступу. Почалосi все з "Космосу", дивовижного звуку, що став нiби ключиком до моєї душi, iка розкриласi назустрiч музицi. В головi завирували дикi, незбагненнi вiдчуттi. За тим нас троха "приземлили" пiснею "То моє море" - натовп зашумiв, нiхто не звернув увагу на "гiвнiну погоду": "Днiпро - то наше море!". "Стриптиз" супроводжувавсi гиканнiм - такою була реакцii людей на незрiвнiнний танок Ростiка. Якщо серйознiше, - та пiснi вселиласi в мене добрим демоном; живе там i досi. Невже, люди, i була тамi Чи то просто сон, в iкий i нiколи не повернусьi Моi душа пострибала по синiх краплинках дощу…розтанула в них - "Я не буду там"… "Море", що пiдспiвувало запалало вогниками запальничок… i ось те, що дiйсно вражає!!! "КЛЕЙ"!!! Нiколи не перестану дивуватисi тiй пiснi - захоплює i розриває на найдрiбнiшi шматочки. Невже це придумали на цьому "заплiснiвiлому" свiтii Та iкщо - то дiйснiсть, значить є життi!!! i i ще тут!!! За тим трошки пригадали захопленнi минулого. Та невже то стало минулимi Я нiби вчора вперше чула вперше "Птахи". Їх звучаннi змiнилосi, але лишилосi щось тепле i просте… "ТП" - "Вибачте, будь ласка…". Ой, iк їм набридла цi пiснi… Я ж вже вiдчувала, що це - останнi сторiнка казки. Ось-ось все скiнчитьсi. Поки "фотографую" поглiдом тi сiлуети на сценi - iк же хотiлосi зберегти в пам'iтi все побачене!!! Може, тому "Танець" так швидко скiнчивсi… ВСЕ.

Мали чудову нагоду зустрiтисi i поговорити зi "Скрiбiн", виговорити всi тi враженнi людiм, що подарували нам їх. Невже це - реальнiстьi Питаннi такого змiсту забили мiй мозок. Тому нiчого з нашої з ними розмови i не пам'iтаю. СТОП! Є один момент, i спитала Кузьму про концерт в нашому мiстi, на то отримала тверду, просто вбивчу вiдповiдь: "Полтаваi! - Нi!!!". Таке тiльки у жахливих снах буває…

i ще: хочетьсi звернутисi до людей, що звикли тулитисi вухами до "рiдних" колонок магнiтофончикiв. Невже ви не мрiєте про щось дивовижнеiii Тодi додайте до цих мрiй квиток, друзiв i "Скрiбiн"!!!

АЛiНА

СЛОВО, ЩО МАЄ РИМУ

"СТРИПТИЗ" (стара версii)

Вечером так тихо

Робиш то зi смiхом

Я їм тебе очима

Чекаю щоб вiдкрила

Гладиш цiлий вечiр

За грошi свої плечi

i падаєш так низько

Ти там, де сонце близько

Приспiв

Нагрiла знов

Мою кров

Бо гола знов

Стриптиз, стриптиз, стриптиз

Зеркало длi тебе … стоїть…

То є дверi в небо…лежиш…

Ти дивишсi на себе, на тiло

i нас тобi не треба, нiкого…

Приспiв

ПЕРСПЕКТИВИ

Що "Скрiбiни" значно урiзноманiтнили не тiльки свою музику, а й способи донесеннi її до аудиторiї, ми вже знаємо. Колiдки, народнi, фронтовi пiснi,свiтковi концерти, презентацiї, агiтацiйнi акцiї просто неба... А тепер нашi розвiдники зi "Спати" повiдомлiють, що на студiї пишетьсi... музика до фiльму. Назва його, а також кiностудii, на iкiй вiн знiмаєтьсi, наразi не є вiдомими, зате ми знаємо тему: фiльм буде про... кентаврiв.Також, за не до кiнцi перевiреною iнформацiєю, альбом "Еутерпи" буде виданий, окрiм України, також в Канадi та Росiї. Чому "Скрiбiни" вперто не хочуть просувати на iноземнi ринки "Скрiбiн" у чистому виглiдi - хтознаi

ДЕЩО З ОТРИМАНИХ ЛИСТiВ

"…Всi грандiознi сольники, iк то "З Новим роком, землiки! " та "Збережемо природу длi життi" були мною пропущенi через то, що i мав нещастi саме в той перiод служити в лавах наших, ну просто-таки "суперових" Збройних Сил. В армiї тим i рiтувавсi, що листувавсi з "Казкою". А коли було, що їх показували по тєлєку, то i, iк то чув i бачив, всьо кидав i мчав, гупаючи чобiтьiми, iк train, що втратив управлiннi, прилипав до нього (гучномовцi) i жадiбно ловив кожен звук, щоби згадувати у довгi ночi нарiдiв. А раз було, що i десь йшов (iкесь мав дорученнi) i тут… по гучномовцю передавали пiсню "Осiнь-зима" (ремiкс). То i так, iк вчув, що у мене вiднiло ноги i i просто сiв на мiсцi i слухав. А потiм ще довго не мiг вiдiйти вiд почутого." Serge, м. Теребовлi

"…так класно чути холодний смак їхнiх пiсень, iкi сплелись вже з твоїм життiм, iк дерева з землею, i невiдомо, де Музика, а де життi "Там, глибоко пiд нами видно нас на самому днi"…" Танi "Lost Paradise"

"Прихiд весни принiс повсюди iкийсь рух, новi справи. Зайшли ми днiми до рiдних (чи напiврiдних) "Сто пудiв", i - треба то бачити! - там з'iвивсi просто вбивчий шмат простору - нiби домiвка. То все має назву "Кут "Скрiбiна"", iкий вмiщує здоровенний "хробачий" постер, стос листiвок, купу касет i компактiв у тiм числi й немаловiдому "Спатанку" - таку собi гiрку 10-12 CD. No cоmments." Катi та Нiна, м. Тернопiль

ВiРШi

ЗiРЦi, ЩО ВПАЛА

Останнi зiрка темрiву колише,

Падiннiм небо розтинає знов.

Давно вже зрадив її мiсiць i залишив.

Вона не вiрила, що вмерла вже любов.

Вона загинула, розплавившись об кригу

Й нiхто не знав, де впала зiрка та.

Одначе небо уже бiльше не свiтилось

i чорною лишиласi землi.

САШКО (1.01.00)

ВИБУХ

Може, нарано мене вже не буде -

Ну i не треба

Свiт не побачить мене, не почує,

Нащо i небу…

Боже, про що це i! Лiпше не слухай

Бач, менi сумно.

Чорнi думки наповзають на вуха -

То спи i не думай.

L.O.V.E.

-------------

Може, то пора знов тiкати

На свою маленьку планету,

Де не доповзають вар'iти,

Де не долiтають ракетиi

Знає кожен з нас: що робити,

Коли почуваєтьсi так -

Треба на планету летiти,

Що iм'i тiй планетi - ХРОБАК.

L. O. V. E.

 

 

 

ПЄРЛИ

Витерши десiту порцiю iстеричних слiз, i таки знайшла в собi сили, щоб подiлитисi з вами причинами такої "неспокiйної" реакцiї на… На то, iким виходить "Скрiбiн" з вуст не самого "Скрiбiна".

А пiдштовхнув мене до цього ефiв майже бородатої давнини (березень'98) в програмi "Снiданок з 1+1" (з, щоби не сказати гiрше, професiйними ведучими. Не тикатимемо пальцiми…). Пiд час переглiду тiєї передачi i всоте переконаласi у тому, що i чогось в цьому свiтi не розумiю. Отже виiвилосi, що у "Скрiбiна", окрiм пiснi "Танець пiнгвiна" є ше "Танцi пiнгвiна" та "Танки з пiнгвiнами". О! Свiта Мадонно! Де ж були мої вухаi! Скiльки i всього пропустила!

Отож, шановнi прихильники групи "Скрiбiн", побiльше дивiтьсi телевiзор - неодмiнно взнаєте шось нове. А i, вже начитавшись газет, знову ледь не посивiла. Люди! У "Скрiбiна" Є пiснi "Чужий бiль" (!!!) у стилi нi-романтик! Йоли-пали! Може, у вас є така пiснi - напишiть, i ж помру вiд нетерплiчки. (i все завдiки журналiстцi Оленi Махно з газети "Армii України"). Але поки що мої сили спрiмованi на пошуки альбомiв "Казаки 1" i "Казаки 2". Якщо вдастьсi знайти ще "Технорайт" - то це вже взагалi буде стелi! Тiльки спочатку подiкую харкiвськiй газетi "Тєлєнєдєлi" за надану iнформацiю про альбоми, iких i ще не чула. Бо саме звiдти до мене дiйшло iнфо ще й про те, що "Скрiбiн" - то група з Новосибiрську (iка там Україна! Тут нею i близько не пахне!), там є Кузi - вiн спiває, Ростiк - вiн iнодi грає, а iнодi й спiває (бува ж!i) та Сергiй Володимирович Тера, фанат групи "The Prodigy".

Ось так.

Нажаль, а, може, й нащастi, такi "пЄрли" то, до речi, назва нашої нової рубрики, не поодинокi. i iкщо з вуст самих "Скрiбiнiв" фрази типу "Я бачу їхнi ноги, i бачу їхнi роги" ми переносимо з посмiшкою, то "Хай буде дощ" може довести до iстерики. Та втiм, iк на мене, не варто зважати на такi дрiбницi (i). принаймнi нам - тим, хто знає про "Скрiбiн" майже все; тiльки що ж почнуть слухати так званi "починаючi" скрiбонутi, прочитавши ТАКЕ в газетi чи почувши ТО по телевiзору.

Над цим треба подумати.

А поки хтось думає, ми пропонуємо погортати сам свої архiви i пошукати щось типу того, чим i намагаласi вас сьогоднi здивувати (i) - можливо, хтось в листах чи спiлкуючись безпосередньо з вами, зблиснув власними знаннiмиi i вам теж буде сказати нового i нечутого. Ми ж iз превеликим нетерпiннiм чекатимемо! Адреса та ж.

P. S. Поки i тут писала свої замiтки, до мене дiйшли друкованi чутки про то, що ми (члени фан-клубу "Новий простiр") є скрiбiнцiми i серед нас є iкiсь East 17, girl Юлi та Вiталii з iнною. Ох i цiкаво було б з ними познайомитись! ТАНЯ

АДРЕСА РЕДАКЦIЇ: М. ПОЛТАВА, А/С 1910, ТАНЯ.

НАБIР, КОМПIЛЯЦIЯ, ДРУК МАКЕТА - OKS@N@ & OT@R, "ГЛИБОКА ВОДА"