Make your own free website on Tripod.com

Антон Курбаков, фан групи "Скрябiн" з мiста Санкт-Петербурга, Росiя, вiдповiдає на нашi запитання - про життя, "Скрябiн" i все...1)Ти - автор неофiцiйного сайту skryabin.narod.ru. Розкажи, що пiдштовхнуло тебе до його створення, коли його було вiдкрито i чому ти нiяк не афiшував цю подiю на сайтах, присвячених "Скрябiну"?

- Ряд причин пiдштовхнув мене до створення сайту. Першi ескiзи його були здiсненi ще десь наприкiнцi осенi 1999 року. Зараз навiть валяються десь на geocities результати того "ескiзу". Усвiдомлення того, що для "життя" сайту необхiднi бiльш-менш постiйнi потоки свiжої iнформацiї, зупинило створення сайту. Iнтернет тодi жив офiцiйним сайтом "Скрябiна" та маленьким торонтiвським "доповненням" до нього, а останнi новини з*являлися лише на форумi. У лютому, по-моєму, з*явилася можливiсть дiстати в мр3-форматi альбоми групи, в квiтнi я наштовхнувся на сайт "Клей" (skryabin.newmail.ru), в червнi дiзнався про сайт на tripod.com. З одного боку, iнформацiї стало бiльше, а з iншого - вона була не адаптована до росiйської аудиторiї, яка тепер мала можливiсть посередництвом Iнтернету дiстати альбоми групи. Сайт "Клей", на жаль, з квiтня не оновлювався. Iнших росiйських джерел "Скрябiнської" iнформацiї в ?нтернетi я не знаю.
В червнi я наважився знов почати створення сайту, але через сесiю змiг зробити лише каркас, розмiстивши на ньому напис, що "запланована дата вiдкриття сайту 31 липня". Пiсля сесiї я на мiсяць був позбавлений Iнтернету, а з 31 липня, можна сказати, iде вiдлiк часу iснування сайту. За два тижнi "життя" деякi роздiли сайту залишаються пустими i з цiєї причини я не здiйснював жодних спроб донесення iнформацiї про сайт до "широкої" аудиторiї. Можна ще сказати, що сам я поки що смутно уявляю розвиток сайту та його мiсце серед iнших "Скрябiнських" острiвцiв в Iнтернетi. В планi iнформацiйного наповнення вiн мiстить багато матерiалу зi свого "старшого росiйського брата", сайту "Клей", що принижує його поточне становище.

2)Як сталося твоє знайомство зi "Скрябiном"? Яка була перша пiсня i яке враження вона на тебе справила?

- Знайомство зi "Скрябiном" у мене вiдбулося найзвичайнiшим способом. Навеснi 1999 року я купив "Депешу для "Depeche Mode"", приїхавши додому, сiв вечеряти i поставив її у якостi "фону". Точно пам*ятаю, що першi ноти "Скрябiнського" "Behind The Wheel" змусили мене зупинити касету, перемотати на початок композицiї i пустити її знову з пiдвищеною гучнiстю. Це вповнi характеризує, яке враження я вiд неї отримав. В той вечiр я ще кiлька разiв прослухав її. Скажу, що менi дуже не подобався дуже примiтивний "хай-хет",який, здавалося, псував усе звучання, яке й без того було схоже на звучання сонгiв якогось редактора типу Fast Tracker. Але пiсня менi все одно подобалася. Ще жодна група з по-своєму зiграним "Behind The Wheel" мене не розчарувала - не розчарував i "Скрябiн".
Але першою пiснею "Скрябiна", почутою мною, була все-таки не "Я твiй пасажир", а "Птахи". В липнi 1998 року я їхав на поїздi, валявся на верхнiй полицi i слухав радiо. Вiд*їжджаючи вiд харкiвського вокзалу, пiсля ремiксу на "Два корабля" "Агаты Кристи" поставили "Птахи". Крiм "Весни" "ВВ" та "Шукаю тебе" "Морального Кодекса" я, типу як, нiчого українського i не знав, тому i звернув увагу на "нову" для мене пiсню, яка дуже до речi прийшлася пiд український сонячний вечiр з вiкна швидкого поїзда "Санкт-Петербург - Марiуполь".

3)Ти казав, що першим твоїм альбомом "Скрябiна" був "Танець Пiнгвiна". Тобi, напевно, вiдомо, що для багатьох фанiв саме цей ремiксовий альбом став розчаруванням в кумирах. Як тобi вдалося перейти вiд цього нехарактерного твору до бiльш типових "Скрябiнських" альбомiв?

- Треба сказати, що я не одразу, побачивши альбом "Танець Пiнгвiна", купив його. Взагалi я, будучи в Марiуполi, просто шукав одну пiсеньку команди "Sweet Danger", рився в пошуках її в рiзних танцювальних збiрках i краєм ока помiтив альбом "Скрябiна". "А! Це той, що "Behind The Wheel" виконав!" - згадав я. Так як "Sweet Danger" я не знайшов, то все ж таки пiсля деяких роздумiв купив "Скрябiн", i, дивлячись на обкладинку,здивувався, що це група, а не одна людина. Вдома в очiкуваннi чогось дуже схожого на "Depeche Mode" я поставив касетку i в перших двох пiснях не розчарувався. А пiсля того, як почалася третя, швидко перервав її i знову поставив касету з самого початку, щоб насолодитися першими двома. Так потiм i вийшло, що "На даху добре" я "оцiнив" в найостаннiшу чергу з цього альбому.
Через тиждень або трошки бiльше я купив "Казки". Майже одразу пiсля цього поїхав до Петербурга. Я чекав почути щось схоже на "Танець Пiнгвiна", але, чесно, був розчарований з одного боку слабкою присутнiстю електронiки на альбомi, з iншого - якимось неповноцiнним живим звучанням, з смурним басом та скупою присутнiстю гiтарного звуку - i то лише в декiлькох пiснях.
Але так вийшло, що ця альбомна понурiсть дуже до речi пiдiйшла до осенi, що настала, i я раптом почав дуже часто слухати саме "Казки". "Нiкому то не треба","До смертi i довше","Годинник" подобалися менi не менше, нiж "Осiнь-Зима","Побєда-транс","Танець Пiнгвiна" або "Птахи".
Iншi альбоми були або скачанi з Iнтернету, або купленi чи переписанi вже цим лiтом в Українi.Але я вже достатньо легко їх "догнав". Примiром,"Хробак" купив за кiлька годин до вiд*їзду з Києва i прослуховував його вже в поїздi, на шляху в Марiуполь, i прийняв його "на ура".

4)Ти - фанат "Depeche Mode". Бiльшiсть твоїх однодумцiв сприймають "Скрябiн" як вторинне стосовно "ДМ" явище, а деколи - просто як плагiаторiв. Який твiй погляд на це питання?

- Я купив перший альбом "Скрябiна",чекаючи почути дещо схоже на "ДМ", та ще й українською мовою,та ще й тому, що вiн був "рiдкою штучкою" для нас, мешканцiв Росiї. Рiдкiсною та цiкавою для тих, хто любить Depeche Mode i, вiдповiдно, звертає увагу на про-депешмодiвськi команди, хоч вони з Росiї, Нiмеччини або України.
Але дуже швидео я перестав асоцiювати музику "Скрябiна" з "ДМ".Але тiльки музику. З текстами - все навпаки. А наслiдувати можна музикою. Якщо наслiдувати текстами, то бути їм убогими та безбарвними.У "Скрябiна" ж тексти я ставлю вище за музику. I це я кажу, не знаючи української. Я не буду намагатися пояснити, чим такi добрi в них тексти, все одно українцi скажуть (вiрнiше, деякi вже казали), що в "Океана Ельзи" - слова так слова, а в "Скрябiна" просто все, правда, трошки "по-своєму заакцентовано".
Тому я не розцiнюю "Скрябiн" як дещо вторинне вiдносно "ДМ", не розцiнюю їх як плагiаторiв. Взагалi, я стараюся якомога менше, думаючи про "Скрябiн", згадувати про "ДМ" i навпаки. Скажу лише, що в моєму життi вони дуже здорово одне одного доповнюють.

5)Чи не виникає в тебе проблем iз сприняттям українських текстiв, тим бiльше з урахуванням "скрябiнського" дiалекту?


- На слух вiд початку я тексти взагалi нiяк не сприймав. "Росiйських" слiв виявлялося замало для створення уявлення про сутнiсть пiснi. Але зараз у мене є тексти багатьох пiсень i, спасибi Танi з Марiуполя - вона завжди готова переслати менi "свiженькi слова" типу "Пiснi бультер*єра".
А дiалект не грає нiякої ролi - я ж не знаю нiякої української мови.

6)Якщо ти можеш визначити свої улюбленi альбоми/пiснi "Скрябiна",назви їх.

- З альбомiв трошки частiше за iншi я слухаю "Хробак", трошки рiдше - "Казки". З пiснями - складнiше. Якщо спробувати зробити "The Best" на 90-хвилинну касету, то доведеться довго ламати голову, вiд чого ж вiдмовитися. Надто багато пiсень подобаються так, що не обереш, яка з них "трошки лiпше",яка "трошки гiцрше". Двi першi, вiд яких я прийшов до "Скрябiна",повторю: "Птахи" та "Я твiй пасажир". З iншими справдi важко визначитися.

7) Напевно ж Таня передала тобi старi та невиданi пiснi "Скрябна" 1989-93 рокiв. Як ти оцiнюєш їх? "Скрябiн" якого зразка тобi подобається бiльше - "старий" чи "новий"?

- Я сприймаю "Скрябiн" у всiй його багатоманiтностi, включаючи i проект "Молотов 20". У мене не виходить так, щоб весь час слухати тiльки "Хробак" або тiльки "Мову Риб". Настрiй - мiнлива штука, зараз вiн вимагає одного, а через годину - iншого. I це здорово, що "Скрябiн" є вiдносно багатоплановим. Тому я не зовсiм розумiю тих, хто раптом розчаровується не тому, що група випустила невдалий альбом, а тому, що за стилем вiн не схожий на попереднi.

8)Чи може людина в Росiї дiзнатися про "Скрябiн" та ознайомитися з їхньою творчiстю, не будучи фаном "ДМ"? Чи можна десь, крiм ?нтернету, знайти якiсь записи?

- Зараз це практично неможливо. Ще в Iнтернетi - буває, хто-небудь з Росiї в пошуках сайту "Океану Ельзи" заходить на сайт або хоча б зустрiчає якусь згадку про "Скрябiн". Може, вiн при цьому наважиться на те, щоб скачати декiлька пiсень, але навряд чи у цього буде рподовження. Принаймнi коротка назва вiдкладеться в головi.Якщо ця людина опиниться в Українi, наприклад у Києвi, i, згадавши про "Скрябiн", схоче його дiстати, то зiткнеться з тим, що це не так вже й просто зробити. Йому будуть вiдповiдати, що "Скрябiна" "давно вже нема, i було дуже мало, зате ось є "Воплi Вiдоплясова" останнi, "Океан Ельзи"." Сюди ж спробують приплюсувати "Би-2". Потiм раптом абсолютно випадково цей "заїжджий росiянин" наштовхнеться в якому-небудь кiоску на "Танець пiнгвiна". Зрадiє:"Є все ж таки!" Почне ще шукати i так нiчим його пошуки не закiнчаться. Мiсця треба знати!
Що ж говорити про Росiю? Про Петербург абсолютно точно можу сказати, що крiм єдиного "Пасажира", нiчого у нас не дiстати.Навiть "Мiй власний космос", що вийшов у Москвi на збiрцi, до нас не дiйшов. По радiо "Максимум" та "Супер-радiо", що транслюється з Москви (другого вже немає), ставили все того ж єдиного "Пасажира".

9)Чи знайомий ти з iншими людьми з Росiї, що люблять або захоплюються "Скрябiном"?

- Нi. Не знаю я таких людей поки що.

10)Як на твою думку, що дозволило пiснi "Я твiй пасажир" - єдинiй не-англiйськiй та не-росiйськiй кавер-версiї на двохтомнику "Депеша" - отримати таку високу оцiнку серед росiйських фанiв "ДМ"? Як ти ставишся до цiєї пiснi?

- "Я твiй пасажир" з iнтересом сприйняли фани "ДМ" в Росiї, i тут би їм якраз прийшовся альбомчик "Хробак", наприклад. Але немає альбомчика. I незадоволенi фани. Пiсля "смертi" росiйських "ДМ" - "Технологiї" - в момент затишшя перед новим альбомом "ДМ", накопичують фани "ДМ" старi записи - слава Богу, їх у нас досить. А брати з України не поспiшають заповнити утворену нiшу.
З приводу мого ставлення до пiснi скажу лише, навздогiн усьому про неї сказаному, що, якби її не було на "Депешi", то я нiде бiльше не перетнувся зi "Скрябiном". (До речi, є ще одна не-англiйська i не-росiйська кавер-версiя на "Депешi" - "Enjoy the Silence" виконана французькою мовою")

11)Якi альбоми "Скрябiна" ти обрав би для видання в Росiї (в першу чергу), щоб ознайомити твоїх спiввiтчизникiв з їхньою творчiстю?

- Я б обрав у першу чергу два альбоми: "Хробак" (скорiше щоб привернути увагу до творчостi) та "Мову Риб" (щоб познайомити з тим, "якi вони були").

12)Як ти думаєш, чи є у "Скрябiна" шанс досягти такого ж успiху в вашiй країнi, як "ВВ","Океан Ельзи" та "Грiн Грей"? Чи є в Росiї шоу-бiзнесовi структури, зацiкавленi в появi такої групи на вашому ринку?

- До приїзду до Києва я думав,що в Українi "Скрябiн" стоїть на одному рiвнi з перелiченими вище групами. Виявилося, що нi.
З приводу Росiї: якщо взяти якi-небудь останнi три роки, то можна нарахувати надто багато поп-груп (не тiльки росiйських), якi досягли всеросiйської слави. Шанс у "Скрябiна" повторити їхнiй успiх є. Потрiбна одна пiсня, яку б крутили по багатьом радiостанцiям, яка б багато кому полюбилася. На котру був би знятий ДОБРИЙ клiп. Без "чорнухи", як у "Клеї" або в "Фото". Треба, щоб слова у пiснi були спiвзвучнi росiйськiй мовi. "Осiнь-зима" могла б стати такою пiснею. "Танець пiнгвiна" теж, але клiп запростий за змiстом. На "Хробаку" - складнiше, там, напевно, тiльки "Небо каже" могла б "прокатити". Якщо пiсня "пройде",то шоу-бiзнесовi структури, готовi пiдтримати успiх - завжди знайдуться.

13)Чи говорив ти (реально/в Iнтернетi) з членами групи? Якщо нi, то що хотiв би в них спитати?

- Нi, не говорив. Може здатися дивним, але з приводу їхньої творчостi я нiчого не став би в них питати. Я б запитав про те, що мене хвилює з самого початку знайомства з групою: якi в них самих бачення перспективи свого просування на росiйському ринку. Яке ставлення до нього, просування? Чи вважають вони його необхiдним чи вiддають право вирiшувати це питання "менеджменту групи"?

14)Твiй сайт - вже другий в Росiї (принаймнi, росiйськомовний), присвячений "Скрябiну". Чи є перспективи, як на твою думку, в об*єднання росiйських скрябонутих?

- Перспективи є в усякого об*єднання. Але поки що я не знаю навiть про iснування росiйських груп скрябонутих.

15)"Скрябiни" обрали для просування на росiйський ринок альбом ультратанцювальних ремiксiв на альбом "Птахи" - "Птахи повернулись".Як ти вважаєш, чи є це вiрним кроком з точки зору розкрутки? Чи можуть вони досягти у вас успiху з таким матерiалом?

- Це доволi нестандартний крок з точки зору розкрутки.Може, ця оригiнальнiсть i "висуне" "Скрябiн" на росiйський ринок. Але яким тодi буде продовження?

16)Чи ти збираєшся ти коли-небудь приїхати в Україну заради концерту "Скрябiна" (або за їхньою участю)?

- Це абсолютно можливо. Україна зовсiм поряд.